Open menu social Close menu social Open menu responsive Close menu responsive

Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС СОФИЯ

"Каменица" АД
София 1113
бул. "Цариградско шосе" 99
Офис сграда Алфа Банк, ет. 3

ПИВОВАРНА "КАМЕНИЦА" АД, ГР. ПЛОВДИВ

Пловдив 4000
бул. Източен 65

ПИВОВАРНА "КАМЕНИЦА" АД, ГР. ХАСКОВО

Хасково 6300
Северна индрустриална зона


ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА: pr@kamenitza.bg
ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: sales@kamenitza.bg
ОТДЕЛ ЕКСПОРТ: export@kamenitza.bg

ЗА ПРЕПОРЪКИ И ОПЛАКВАНИЯ: openline@kamenitza.bg
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ: marketing@kamenitza.bg
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ: career@kamenitza.bg

Консумирайте Kamenitza с удоволствие и мярка.